Thursday, 5 May 2011

Sembilan Wali di Tanah Jawa

Thursday, 5 May 2011

Sejarah merupakan antara elemen penting yang telah hilang dalam diri majoriti masyarakat pada hari ini. Kebanyakan orang lebih gemar mendakap idea mencipta kegemilangan sejarah yang tersendiri, terpisah dari masa silam yang dikatakan kolot dan tidak memberi manfaat. Masih, mereka ingin mencatat nama dalam sejarah, dan sepertimana mereka tidak menghormati dan mengabaikan sejarah, seperti itu juga generasi akan datang tidak menghargai sejarah.

Sejarah perkembangan awal Islam di Nusantara sudah banyak di bicarakan dan di kaji oleh para sejarawan yang akhirnya membentuk beberapa teori kedatangan Islam yang menjadi sandaran ahli sejarah masa kini. Namun di sebalik sejarah yang panjang, terdapat sekumpulan Ulama’ yang di katakan telah banyak menyumbang kepada membangunnya Islam di Nusantara terutamanya Tanah Jawa. Merekalah yang lebih di kenali sebagai Wali Songo oleh penduduk setempat.

Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Budha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Mereka adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia. Khususnya di Jawa. Tentu banyak tokoh lain yang juga berperanan. Namun peranan mereka yang sangat besar dalam mendirikan Kerajaan Islam di Jawa, juga pengaruhnya terhadap kebudayaan masyarakat secara luas serta dakwah secara langsung, membuat “sembilan wali” ini lebih banyak disebut dibanding yang lain.[1]

Dalam buku Misteri Syaikh Siti Jenar oleh Prof. Hasanu Simon, keterlibatan Wali Songo dalam membangunkan Islam di Jawa bukan hanya dari sudut keagamaan, malah juga mencakupi agenda politik, kepimpinan, ekonomi, keselamatan dan pendidikan.

Apa yang lebih menarik megenai Wali Songo ini ialah bagaimana method dakwah mereka menyampaikan Islam kepada masyarakat Jawa yang waktu itu sangat kuat berpegang pada agama Hindu dan Budhha. Di dalam novel 'Sebongkah Batu di Kuala Berang' tulisan Faisal Tehrani juga ada di nayatakan secara ringkas perilhal method dakwah sembilan wali ini.

InsyaAllah pada entri seterusnya akan di kongsikan secara ringkas dan padat perjalanan dakwah Wali Songo di Tanah Jawa.

Wallahu'alam.

0 comments: